Skip to main content

Therapie bij depressie door WijZijn de praktijk

Vanuit onze praktijk in Assen en Leeuwarden bieden wij therapie voor depressies. Uw perceptie in relatie tot uw omgeving staat hierbij centraal, waarbij we gaan werken aan het op elkaar afstemmen van gevoelens, verstand en handelen.

De gevolgen van depressieve gevoelens

Een depressie, depressieve gevoelens, uit zich in neerslachtigheid en verlies aan levenslust. Naast een biologische oorzaak is een depressie vaak gerelateerd aan een psychologische kwetsbaarheid.

Mensen met een depressie hebben weinig energie om activiteiten te ondernemen en hebben een sombere stemming.

Een depressie geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Een depressie kan een in zichzelf gekeerde houding veroorzaken, waardoor iemand minder of geen contact maakt.

Depressie kan ook een geagiteerde, boze, uitingsvorm aannemen. Depressie zorgt voor belemmering bij het het dagelijks functioneren in contact met anderen, bijvoorbeeld in contact met partners, kinderen of op het werk.

Gemis aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en moeite met grenzen stellen zorgen ervoor dat een depressie zich kan ontwikkelen.

Het stellen van grenzen, bespreekbaar maken van verlangens en steun vragen aan andere mensen staat centraal binnen individuele therapie.

Uw relatie met uw omgeving

Tijdens de therapie staat uw perceptie in relatie tot uw omgeving centraal. Wij gaan er namelijk vanuit dat mensen het meeste leren op de momenten dat ze in contact zijn met anderen. Want contact met anderen geeft de mogelijkheid om uzelf beter te leven kennen en zo wensen vorm te geven op een manier die bij u past.

Door te kijken naar uw relatie met uw omgeving, werken we aan een traject waarin u leert om gevoelens, verstand en handelen op elkaar af te stemmen waardoor uw stemming verbetert.

In Leeuwarden, Assen en online

Therapie bij depressie bieden wij aan in onze praktijk in Assen en Leeuwarden. Ziet u het niet zitten om naar ons toe te komen? WijZijn biedt bovendien de mogelijkheid van online therapie.

Wanneer therapie voor depressie?

  • Somberheid neemt de overhand en overheerst wekenlang uw gevoel
  • U haalt geen plezier meer uit de dingen die vroeger belangrijk voor u waren, zoals werk, hobby’s, familie en vrienden
  • U ervaart het leven als zinloos
  • Malende gedachten nemen de overhand en laten zich niet uitschakelen of vervangen door de positieve gedachten.
  • Verminderde eetlust en vermoeidheid gedurende tenminste twee weken
  • U heeft last van concentratieproblemen op uw werk

Ook mogelijk

Online therapie bij depressie

Altijd dichtbij

Assen

Relatietherapie bij wijzijn aan Oosterhoutstraat 9A in assen

Oosterhoutstraat 9A
9401 NA Assen

Leeuwarden

relatietherapie bij wijzijn aan Emmakade 59 in Leeuwarden

Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Online

therapie beeldbellen

Therapie via beeldbellen
gewoon vanuit huis.

Andere individuele therapie

Angst

Betekenis van angst onderzoeken

Angst is een belemmerende emotie wanneer deze er is zonder dat er sprake is van een directe bedreiging. Tijdens individuele therapie gaan wij op zoek naar de betekenis van de angst

Zoals de melodie niet is samengesteld uit tonen, een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen, zo is het ook met de mens tot wie ik Jij zeg.

Martin Buber