Skip to main content

Voor EFT therapie zit u goed bij WijZijn de praktijk, in Leeuwarden, Assen en online.

WijZijn is specialist in het geven van Emotionally Focussed Therapy (EFT). Deze therapie is gebaseerd op de evidence based methode voor relatietherapie van Dr. Sue Johnson. EFT zet bij de ontwikkeling van een relatie het emotioneel verbonden zijn tussen de partners centraal.

stel volgt eft therapie

Relatietherapie volgens EFT

Relatietherapie gebaseerd op EFT helpt om samen na te denken over de toekomst en stil te staan bij de verbinding en liefde voor elkaar. Partners leren elkaar opnieuw kennen en leren in een veilige omgeving om constructief en liefdevol met elkaar te communiceren, zonder daarbij de individuele belangen uit het oog te verliezen. Koppels leren tijdens EFT-therapie om niet óver elkaar, maar mét elkaar te praten en zo de intentie uit te spreken om te investeren in de verbondenheid met elkaar en met het gezin.

Individuele therapie volgens EFT

Onze ervaring is dat psychische problemen kunnen ontstaan wanneer het contact met de omgeving is verstoord en iemand niet in staat is om dit te herstellen. Met EFT-therapie staan we niet alleen stil bij de problemen die ontstaan, maar vooral op de emotionele beleving van die problemen. We bespreken hoe u deze problemen ervaart, welke betekenis problemen hebben en hoe u daarmee omgaat. Het resultaat is dat u uzelf beter leert kennen. Wij willen u niet veranderen, maar dragen een alternatief aan op basis waarvan u bewuster wordt van gevoelens, gedachten en gedragingen.

Aangesloten bij EFT Nederland

WijZijn is aangesloten bij de beroepsvereniging Emotionally Focused Therapy in Nederland (EFT). Deze stichting waarborgt de kwaliteit van EFTtherapeuten en zet deze succesvolle evidence-based-methode op de kaart in Nederland. Onze therapeuten werken volgens de eisen zoals die zijn gesteld door de moederverenging in Canada. Zo bewaken wij de kwaliteit van de EFT-therapie en van de relatietherapeuten.

Ontdek onze EFT-dienstverlening:

Vragen? Neem gerust contact op met onze twee EFT therapeuten.

…want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars
als ie ik hou van jou tegen een ander zegt….

Harry Jekkers