Skip to main content

Ouderschapsbegeleiding

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij zowel het juridische deel als het relationele deel rond de scheiding bespreekbaar wordt gemaakt. Voor het juridische deel kunt u niet bij ons terecht. WijZijn richt zich op het relationele proces. Een proces waarin partners met elkaar in overleg gaan om de relatie te beëindigen op een manier waar de-escalatie en zorg voor elkaar centraal staat.

Een scheiding is een overgangsfase welke vaak gepaard gaat met heftige emoties en rouw. Eén gezamenlijk leven wordt opgedeeld en het verdriet van verlies wordt soms overschaduwd door emoties voortkomend uit boosheid en teleurstelling. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het wenselijk om hulp te krijgen tijdens dit moeizame proces.

Communicatie met elkaar als ouders, en als ex-partners: het zijn twee dingen die in de praktijk maar al te vaak worden verward. Wij bieden tijdens individuele en gezamenlijke gesprekken manieren om de communicatie te verbeteren en zo de verwarring uit de communicatie te halen. Tijdens gesprekken leggen we de nadruk op de toekomst en op het maken van goede afspraken.

Als ex-partners geeft u dit de mogelijkheid om beiden in uw rol als ouder te blijven en elkaar daarin te blijven versterken. Door helder te leren communiceren blijft u ook na de scheiding functioneren als een team, waarbij het belang van het kind voorop stelt.

Het is mogelijk kinderen bij deze gesprekken te betrekken. Hierbij kan ook samengewerkt worden met andere instanties.

In relatie met gezinsleden worden onze sterke kanten zichtbaar, maar komen ook onze schaduwzijden naar voren. We kunnen onbedoeld elkaar belemmeren in onze ontwikkeling. De manier waarop we met elkaar omgaan, is vaak onuitgesproken verankerd tot min of meer vaste patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid geven, maar ook om allerlei redenen leiden tot conflicten.

Liever beeldbellen?

Zijn deelnemers niet in de mogelijkheid naar de praktijk te komen of zien ze dit niet zitten? WijZijn biedt de mogelijkheid van online scheidingsbegeleiding.

Wanneer scheidingsbegeleiding?

  • U heeft beiden besloten tot de scheiding maar het lukt niet om hier constructief over te praten
  • Door het grote verdriet kunt u niet meer helder nadenken over wat het beste is voor iedereen
  • U wil het belang van de kinderen voorop zetten, maar merkt dat u daar moeilijk grip op krijgt.
  • U bent gescheiden en u raakt steeds maar weer in conflict met uw ex-partner

Ook mogelijk

Altijd dichtbij

Assen

Relatietherapie bij wijzijn aan Oosterhoutstraat 9A in assen

Oosterhoutstraat 9A
9401 NA Assen

Leeuwarden

relatietherapie bij wijzijn aan Emmakade 59 in Leeuwarden

Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Online

therapie beeldbellen

Therapie via beeldbellen
gewoon vanuit huis.

Zoals de melodie niet is samengesteld uit tonen, een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen, zo is het ook met de mens tot wie ik Jij zeg.

Martin Buber