Skip to main content

WijZijn de praktijk

WijZijn is een expertisecentrum voor relatie en gezin in de regio Friesland (Leeuwarden) en Drenthe (Assen). Daarnaast is online therapie mogelijk waardoor u ook therapie vanuit andere plekken in Nederland of vanuit het buitenland bij ons terecht kunt. Wij bieden systeemtherapeutische behandelingen voor een verscheidenheid aan klachten en stoornissen die ingrijpen op het welbevinden van de individuele mens.

Ons uitgangspunt is dat mensen psychische problemen ervaren wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn dit te herstellen. In WijZijn de praktijk werken meerdere systeemtherapeuten. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methodieken zoals Emotionally Focused Therapy (EFT), Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT).

In de therapie wordt niet alleen stil gestaan bij uw problemen zelf,  de nadruk ligt op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben en hoe u ermee omgaat.

WijZijn is erop gericht dat u uzelf beter leert kennen. Wij willen niet veranderen, we bieden u een manier waarop u zich bewuster wordt van uw gevoelens, gedachten en gedragingen.

Neem vrijblijvend contact op

Werkwijze

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek worden uw wensen besproken en wordt samen met u de beste behandelvorm gekozen. In overleg met ons, kiest u zelf de behandelwijze en behandelduur. Wanneer u een partner heeft en u het prettig vindt dat deze bij de intake aanwezig is, dan is hij of zij welkom. Wanneer wij niet de best passende hulp kunnen bieden, dan is een verwijzing naar andere hulpverleningsinstanties een mogelijkheid. U kunt bij WijZijn terecht voor relatietherapie en -training, gezinstherapie, individuele therapie en scheidingsbegeleiding.

De kosten worden op basis van onze registratie bij de NVPA en RBCZ (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over onze voorwaarden en tarieven.

Mocht u een klacht hebben, bespreek het dan met uw therapeut. Wanneer u zich niet voldoende voelt gehoord kunt u zich wenden naar P3NL.

Wijsheid begint bij verwondering.

Socrates

Ons team

Wietske Dijkstra

Wietske Dijkstra

In haar werk is ze gericht op het hervinden van kracht en vitaliteit van mensen die zich in een moeilijke periode bevinden. Bij haar staat openheid en gelijkwaardig centraal.

Zij is systeemtherapeut. Ze is Master Contextuele Hulpverlening, gecertificeerd als gevorderd Emotionally Focused therapeut (EFT) en heeft ruime kennis en ervaring in het werkveld van de psychiatrie. Bij Phoenix opleidingen in Utrecht is ze opgeleid in transactionele analyse en systemisch werk.

De NVRG geregistreerde opleiding is gevolgd bij het Lorentzhuis in Haarlem. Daarnaast heeft ze diverse systeemgeoriënteerde opleidingen gevolgd. Ze heeft masterclasses en supervisie gevolgd bij Esther Perel en Terry Real.

Bertil Jansma

Bertil Jansma

In zijn werkzaamheden als therapeut staat het individu centraal, samen met zijn of haar omgeving. Zijn werkwijze is persoonlijk, direct en gericht op het opdoen van nieuwe ervaringen in het hier en nu.

Hij is systeemtherapeut, met ruime kennis en ervaring binnen de psychiatrie, in het bijzonder met experiëntiële therapie. Dit is een proces- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie waarin aandacht besteed wordt aan hoe je contact en verbinding maakt met jezelf en in relatie met anderen.

De NVRG-geregistreerde systeemtherapie opleiding is gevolgd aan het RINO te Utrecht en het Amsterdams Instituut Gezins- en Relatietherapie. Daarnaast heeft hij diverse systeemtherapeutische opleidingen gevolgd; waaronder contextuele therapie, ervaringsgerichte psychosociale therapie, gestalttherapie en Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze opleidingen zijn o.a. gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam en het Kempler Instituut. Hij heeft masterclasses en supervisie gevolgd bij Esther Perel en Terry Real.

Bertil werkt vanaf augustus een jaar vanuit Canada en deels vanuit Nederland. Hij geeft online therapie. Er kan gekozen worden voor een geheel online traject of een combinatie van online afspraken met eens per drie maanden een afspraak in Leeuwarden of in Assen.

Corinne Fledderus

In haar werk is zij gericht om samen te onderzoeken hoe de ervaren klachten zich verhouden tot de relatie met jezelf en belangrijke mensen om je heen. In het hier en nu én vanuit de betekenisvolle relaties uit het verleden. Om je contact te laten maken met je gevoel om zo te begrijpen wat je beweegt. Om vervolgens te kijken naar hoe jij je wilt verhouden tot jezelf en de ander.
Zij is psycholoog en systeemtherapeut i.o. en heeft de masteropleiding Klinische Psychologie aan de Universiteit van Utrecht gevolgd. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de volwassenen GGZ heeft zij vanuit de praktijk ervaren hoe klachten niet op zichzelf staan, maar verbonden zijn met de context waarin zij zich bevinden. Vanuit deze visie en met deze affiniteit is zij in 2018 gestart met de systeemopleiding aan het RINO in Amsterdam. Hiervoor volgt zij momenteel supervisie en cursussen. Daarnaast heeft zij diverse opleidingen gevolgd; waaronder de basiscursus schematherapie en cursus korte integratieve psychotherapie van McCullough.
In 2021 is zij met haar gezin naar Duitsland verhuisd en heeft zij de overstap gemaakt naar het online werken. Voor haar betekent online therapie het kunnen blijven uitoefenen van haar vak in haar moedertaal. Voor cliënten merkt zij dat de flexibiliteit van online therapie maakt dat zij het beter in hun leven kunnen inpassen. Maar bovenal dat het zijn in hun eigen vertrouwde omgeving een gevoel van veiligheid geeft en kan leiden tot een betere integratie van dat wat besproken en ervaren wordt in therapie in hun eigen leven.

Altijd dichtbij

Assen

Relatietherapie bij wijzijn aan Oosterhoutstraat 9A in assen

Oosterhoutstraat 9A
9401 NA Assen

Leeuwarden

relatietherapie bij wijzijn aan Emmakade 59 in Leeuwarden

Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Online

therapie beeldbellen

Therapie via beeldbellen
gewoon vanuit huis.

Aangesloten bij

– – – – – – – – – – – – – – –

Verlangen is wonen in de golven en geen verblijfplaats hebben in de tijd.

Rainer Maria Rilke