Skip to main content

Borging van kwaliteit en klachtenregeling

Aan de lidmaatschappen van diverse toonaangevende beroepsverenigingen kunt u onze kwaliteit als therapeuten herkennen. Om deze kwaliteit actueel te houden volgen we regelmatig scholingen.

Leden van de NVRG,  Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (systeemtherapeuten), zijn post- academisch geschoold op het gebied van relaties en gezinnen. De  vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

De stichting Emotionally Focused Therapy in Nederland (EFT) waarborgd de kwaliteit van EFT therapeuten en zet deze succesvolle effidence based methode op de kaart in Nederland. De opleidingen  nemen de eisen die aan therapeuten worden gesteld over van de  EFT-moedervereniging ICEEFT in Canada. Op die manier bewaken zij de kwaliteit van EFT-therapie en van EFT-relatietherapeuten. Het EFT-opleidingsniveau van de therapeuten op de EFT-therapeutenlijst wordt door de stichting EFT gegarandeerd.

De ICEEFT is de EFT-moedervereniging ICEEFT in Canada. Dit is het internationale centrum voor ontwikkeling en expertise rond EFT.

De NVPA is een professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.

De stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut). Dit register wordt door de zorgverzekeraars erkent en vanuit de aanvullende verzekering wordt de zorg door deze registratie (deels) vergoed. RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen.

We zijn aangesloten bij P3NL voor de klachten- en geschillenregeling en voldoen daarmee aan de eisen van de Wkkgz. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze indienen bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de u en de therapeut naar een oplossing. Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kunt u de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.