Skip to main content

Iedereen tot zijn recht laten komen

Onze gezinstherapie draait om luisteren naar het gezin, om zo te onderzoeken hoe iedereen goed tot zijn recht kan komen.

Leven doen we niet alleen, maar samen of in interactie met andere mensen. Denk alleen al aan onze familie, vrienden, klasgenoten, collega’s en buren.

In elke fase van ons leven beïnvloeden mensen ons en omgekeerd, zeker ook binnen het gezin. Het leven met ons gezin vormt ons. Het maakt ons tot wie we zijn met onze kwaliteiten en onze kwetsbare kanten.

In relatie met gezinsleden worden onze sterke kanten zichtbaar, maar komen ook onze schaduwzijden naar voren. We kunnen onbedoeld elkaar belemmeren in onze ontwikkeling. De manier waarop we met elkaar omgaan, is vaak onuitgesproken verankerd tot min of meer vaste patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid geven, maar ook om allerlei redenen leiden tot conflicten.

Een systemische behandelmethode

Bij gezinstherapie is een systemische behandelmethode waarbij stil wordt gestaan bij wat er gebeurt tussen gezinsleden; hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen en hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Hierdoor leert ieder gezinslid niet alleen zichzelf beter begrijpen maar ook de andere gezinsleden en worden  eventuele stoornissen opgeheven of ondervangen.

De therapie van WijZijn is gericht op het verhelderen en waar mogelijk constructief maken van deze patronen in de omgang met elkaar. De familiegeschiedenis is daarbij een rijke bron van ervaringen van waaruit individuen zich verder ontwikkelen.

Een paar gesprekken zijn vaak al voldoende om ongewenste vaste patronen te doorbreken. Daardoor komt er ruimte voor groei van individuele gezinsleden om op een eerlijke en verantwoordelijke wijze een eigen positie in het gezin en het leven in te kunnen nemen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de sterke kanten van het gezin.

Gezinstherapie, ook voor een volwassen familie

Hoewel we als individu ons eigen leven vormgeven, is het goed om terug te kijken om terug te kijken naar gezinspatronen die we als kind hadden. Vanuit volwassenheid kijken we naar onze rol als broer, zus, kind, adolescent, man of vrouw. Daarin staan we stil bij hoe patronen vanuit het verleden doorwerken in het hier en nu.

Naarmate ouders ouder worden en kinderen volwassen zijn, verandert het evenwicht tussen ouders en kinderen. Onopgeloste problemen of zorgen uit het verleden kunnen dan naar voren komen waardoor verwijdering of conflicten kunnen ontstaan. Ook kunnen bestaande conflicten zich verharden.

Verandering van levensfase en verantwoordelijkheden vragen vaak om meer begrip en overleg met elkaar. Gezinstherapie kan een waardevolle bijdrage leveren in de gesprekken met elkaar.

Gezinstherapie in Assen, Leeuwarden en Online

WijZijn de Praktijk biedt gezinstherapie in Assen. Leeuwarden en online. Zijn (niet alle) deelnemers in de mogelijkheid naar de praktijk te komen? WijZijn biedt de mogelijkheid van online gezinstherapie via beeldbellen

Wanneer gezinstherapie?

  • Binnen het gezin valt één kind op door druk, ondoordacht of roekeloos gedrag
  • Ouders schrikken van uitspraken van hun kind en maken zich zorgen over het welzijn van hun kind
  • Er is veel ruzie in het gezin
  • Ouderparen ervaren onderlinge verschillen in opvoedstijl en mate van betrokkenheid
  • U mist steun van uw partner als ouder.
  • Er zijn levensgebeurtenissen in uw gezin (geweest) waar jullie het moeilijk mee hebben. Zoals; ziekte, overlijden, verlies van werk, schoolproblemen, scheiding, kwetsbaarheid van u of uw kinderen. U  en/ of uw kind ondervindt hiervan dusdanige belemmering dat het uw dagelijks functioneren negatief beïnvloed.
  • U vraagt zich af of u ook nog op een andere manier ouder kunt zijn dan zoals u dat nu bent. U zou graag steun willen krijgen bij het opvoeden van uw kinderen
  • Er is een behoefte aan een hechtere band binnen het gezin en/ of familie
  • Broers en zussen wonen al jarenlang op zichzelf, maar merken een grote spanning wanneer het op familiezaken aankomt.

Ook mogelijk

Altijd dichtbij

Assen

Relatietherapie bij wijzijn aan Oosterhoutstraat 9A in assen

Oosterhoutstraat 9A
9401 NA Assen

Leeuwarden

relatietherapie bij wijzijn aan Emmakade 59 in Leeuwarden

Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Online

therapie beeldbellen

Therapie via beeldbellen
gewoon vanuit huis.

Zoals de melodie niet is samengesteld uit tonen, een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen, zo is het ook met de mens tot wie ik Jij zeg.

Martin Buber