Op zoek naar de dynamiek van uw relatie

Elke relatie heeft zijn eigen dynamiek. In veel relaties is deze dynamiek in balans en versterken partners elkaar. Maar in andere relaties is de balans niet in evenwicht. De wil om er samen uit te komen is er wel, partners zien dat niet terug in het dagelijks (gezins-)leven. Relatietherapie is een systemische behandelmethode welke in zo’n geval uitkomst biedt.

Onder begeleiding van een therapeut gaan partners opnieuw op zoek naar de dynamiek van hun relatie en ervaren hoe ze de dynamiek kunnen beïnvloeden waardoor de relatie zich op een nieuwe manier kan ontwikkelen en individuele klachten verminderen of verdwijnen. WijZijn werkt daarbij volgens de uitgangspunten van Emotionally Focused Therapy (EFT).

Onderzoeken hoe u uzelf en uw relatie kunt ontwikkelen

Relatietherapie helpt om samen na te denken over de toekomst en stil te staan bij de verbinding en liefde voor elkaar. Het uiteindelijke doel is dat partners bewuster worden en zo vrijheid ervaren in het maken van keuzes. Hierdoor ontstaat ruimte om keuzes te maken die de eigen individualiteit vergroot en de verbondenheid met elkaar vertrekt.

Tijdens de sessies worden onderlinge problemen, twijfels en angsten onderzocht. Angst voor verlating, moeite om uw eigen leven vorm te geven en de twijfel om te verbinden spelen vaak een rol. Van deze gevoelens bewust worden is een belangrijk doel.

Leren om elkaar te versterken

WijZijn onderzoekt uw wensen en verlangens om uzelf en uw relatie te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om te kiezen voor een manier van leven, die de relatie weer constructief maakt. Gevoelens van gekwetstheid, gemis en verdriet kunnen binnen relatietherapie op een veilige manier besproken worden. WijZijn gaat er vanuit dat beide partners een aandeel hebben in het probleem en ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor verandering.

Onze houding is onderzoekend, zonder te oordelen over goed of fout. Het uiteindelijke doel is het vinden van een nieuwe dynamiek in uw relatie. Een dynamiek waarin beide partners goed tot hun recht komen.

Twee therapeuten

Het is mogelijk om relatietherapie te krijgen van twee therapeuten; een mannelijke en een vrouwelijke. Dan wordt zowel de mannelijke als vrouwelijke wijze, van denken, voelen en doen begrepen.

Relatietherapie in Friesland (Leeuwarden)

Voor relatietherapie in Friesland bent u welkom in onze praktijk in Leeuwarden.

Relatietherapie in Drenthe (Assen)

Voor relatietherapie in Drenthe bent u welkom in onze praktijk in Assen.

Wilt u online relatietherapie via beeldbellen?

Zijn (niet alle) deelnemers in de mogelijkheid naar de praktijk te komen? WijZijn biedt de mogelijkheid van online relatietherapie.

neem vrijblijvend contact op

Wanneer relatietherapie?

  • U begrijpt uw partner niet meer of u voelt zich niet begrepen door uw partner
  • Belangrijke zaken zoals irritaties, verwijten of angsten worden niet uitgesproken maar juist opgekropt
  • De relatie voelt benauwend
  • Partners voelen minder verbinding met elkaar
  • Beide partners zijn ongelukkig, maar vinden de relatie te betekenisvol om op te geven.
  • Een affaire
  • Er zijn problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit
  • Stressklachten die zich uiten in angst, depressie en/ of boosheid
  • Er is sprake van individuele klachten en/ of een individuele stoornis waarbij partners elkaar onvoldoende tot steun kunnen zijn

U bent welkom voor online relatietherapie of voor relatietherapie in onze praktijk in Assen of Leeuwarden.

samen begrijpen

Luisteren naar het gezin om zo te onderzoeken hoe iedereen goed tot zijn recht kan komen

Verlangen is wonen in de golven en geen verblijfplaats hebben in de tijd.

Rainer Maria Rilke