Depressie

Een depressie, depressieve gevoelens, uit zich door neerslachtigheid en verlies aan levenslust. Naast een biologische oorzaak is een depressie vaak gerelateerd aan een psychologische kwetsbaarheid. Mensen met een depressie hebben weinig energie om activiteiten te ondernemen en hebben een sombere stemming. Een depressie geeft een vertekent beeld van de werkelijkheid. Een depressie kan een  een in zichzelf gekeerde houding veroorzaken waardoor iemand minder of geen contact maakt. Depressie kan ook een geagiteerde, boze, uitingsvorm aannemen. Depressie zorgt voor belemmering bij het het dagelijks functioneren in contact met anderen, bijvoorbeeld in contact met partners, kinderen of op het werk.

Gemis aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en moeite met grenzen stellen zorgen ervoor dat een depressie zich kan ontwikkelen.

Het stellen van grenzen, bespreekbaar maken van verlangens en steun vragen aan andere mensen staat centraal binnen individuele therapie.

Relatie met uw omgeving

Tijdens de therapie staat uw perceptie in relatie tot uw omgeving centraal. Wij gaan er namelijk vanuit dat mensen het meeste leren op de momenten dat ze in contact zijn met anderen. Want contact met anderen geeft de mogelijkheid om uzelf beter te leven kennen en zo wensen vorm te geven op een manier die bij u past.

Door te kijken naar uw relatie met uw omgeving, werken we aan een traject waarin u leert om gevoelens, verstand en handelen op elkaar af te stemmen waardoor uw stemming verbetert.

contact

Wanneer therapie voor depressie?

  • Somberheid neemt de overhand en overheerst wekenlang uw gevoel
  • U haalt geen plezier meer uit de dingen die vroeger belangrijk voor u waren, zoals werk, hobby’s, familie en vrienden
  • U ervaart het leven als zinloos
  • Malende gedachten nemen de overhand en laten zich niet uitschakelen of vervangen door de positieve gedachten.
  • Verminderde eetlust en vermoeidheid gedurende tenminste twee weken
  • U heeft last van concentratieproblemen op uw werk
en zie, de wil wandelt over de wateren, op zijn schouder de zwaartekracht en in zijn handen de liefde…

Toon Tellegen (Als we vlammen waren, 1996)