Consultatie en Supervisie

Consultatie voor een systemische blik

Consultatie kan worden ingezet wanneer de behandelaar of een team een systemisch consult wenst. Dit kan tijdens een lopende behandeling of op het moment dat een behandeling niet naar wens verloopt. Na een consult kan de behandelaar of het team met de nieuw opgedane kennis en inzichten weer op een dynamische wijze verder
WijZijn maakt gebruik van verschillende therapeutische stromingen. We hebben daarbij oog voor de dynamiek in relaties. Relaties van cliënten onderling, maar ook de relaties tussen hulpverleners binnen een team en hulpverleners in relatie met de cliënten. Onze werkwijze is systemisch en ervaringsgericht.

effectief, systeemgericht en persoonlijk

Plaats van consult

Een consult kan bij WijZijn kan in Leeuwarden of Assen plaatsvinden of op eigen locatie Het is hierbij mogelijk om meerdere partijen uit te nodigen zoals medebehandelaars, cliënten en naastbetrokkenen van cliënten.

Resultaat

Vanuit het gesprek ontstaan andere invalshoeken en van daaruit worden er concrete afspraken geformuleerd, dit in samenspraak met de aanvrager van het consult.

Supervisie voor optimale ontwikkeling van de professional

Supervisie vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. In supervisie kunnen persoonlijke leervragen rond methodisch werken worden verkent. De supervisant krijgt inzicht en grip op eigen motieven en overtuigingen. Tijdens de supervisie ligt het accent op werkervaringen met als doel een beter functioneren. Een functioneren waarbij de supervisant zich gemakkelijker kan verantwoorden voor zijn handelen vanuit een methodisch kader.

Een extra perspectief

Consultatie: wanneer u denkt dat er meer mogelijkheden moeten zijn in een behandeling dan u inzet. Wanneer u merkt dat u zelf of uw team vastloopt bij een behandeling. Wanneer u nieuwsgierig bent of er meer perspectieven mogelijk zijn, neem dan contact met ons op.

Supervisie: wanneer u uw methodische kennis en vaardigheden wilt vergroten of wanneer u wilt onderzoeken hoe u meer voldoening uit uw werk kunt halen.

 

 

 

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Albert Einstein